E-mail:
Telefoon: 050 36 03 045
Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen, Groningen
weldingBedrijven en particulieren kunnen ook een lasopleiding volgen of een daaraan voorafgaande vaardigheidstoets met opleidingsadvies doen bij de Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen.

soldamatic